Львівський коледж культури і мистецтв

Фасад головного корпусу

Фасад головного корпусу

Львівський коледж культури і мистецтв є державним вищим навчальним закладом освіти, належить до комунальної власності, підпорядковане Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації, функціонує в системі Міністерства культури України.

В грудні 1939 року в м.Львові було створено школу політосвіти та бібліотечну школу, які функціонували як курси. Війна перервала навчання.

У вересні 1944 року на базі школи політоствіти та бібліотечної школи створено Львівський технікум політосвіти згідно наказу № 1248 Народного комісаріату освіти України. Першим директором навчального закладу була Марія Іванівна Білоус, пізніше навчальний заклад очолювали: Михайло Семенович Ковальов, Семен Йосипович Глоба, Давид Макарович Петренко, Федір Іванович Бровко, Володимир Дмитрович Омельченко, Євген Олексійович Кухаркін, Олексій Андрійович Волинець, Грицишин Наталія Степанівна.

Протягом функціонування навчальний заклад неодноразово змінював свою назву: “Львівський технікум політосвіти” (1945-1948 рр.), “Львівський культосвітній технікум” (1948 – 1966 рр.), “Львівське культурно-освітнє училище” (1967 – 1991рр.), “Львівське училище культури” (1991 – 1997рр.) Львівське державне училище культури” (1997 – 2016рр.) 

З березня 2016 Львівський коледж культури і мистецтв.

22 липня 1997 року розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації №724 за погодженням з Міністерством культури і мистецтв України навчальний заклад реорганізовано у Львівське державне училище культури і мистецтв.

До 1969 року в училищі навчання здійснювалось за двома спеціальностями “Бібліотечна справа” та “Клубна робота”, випускники отримували кваліфікацію “бібліотекар масових бібліотек” та “організатор – методист клубної роботи”.

З 1960 року в училищі на спеціальності “Клубна справа” запроваджуються спеціалізації “хоровий спів”, “народні інструменти”, “духові інструменти”, “режисура”, “хореографія”.

З 1964 року випускникам училища встановлюють кваліфікації “організатор-методист культурноосвітньої роботи”, “керівник самодіяльного хорового колективу”, “керівник самодіяльного оркестру народних інструментів”, “керівник самодіяльного оркестру духових інструментів”, “керівник самодіяльного театрального колективу”, “керівник хореографічного колективу”.

Суттєвих змін зазнає навчальний заклад з 1997 року, в зв’язку з реорганізацією у “Львівське державне училище культури і мистецтв”. Підгтовка спеціалістів з даного часу здійснюється за напрямами 0201 “Культура” та 0202 “Мистецтво” за спеціальностями:

  • 5.02010401 “Народна художня творчість” (спеціалізації “Народне пісенне мистецтво”, “Народне інструментальне мистецтво” (народні і духові інструменти), “Видовищно-театралізовані заходи”)
  • 5.02010201 “Бібліотечна справа”
  • 5.02010501 “Діловодство”
  • 5.02020201 “Хореографія” (спеціалізації “Народна хореографія”, “Сучасна хореографія”).
  • 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа."
  • 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності"
  • 024 "Хореографія"

Всі спеціальності ліцензовано і акредитовано за І рівнем акредитації Міністерством освіти і науки України.

Колектив коледжу співпрацює з вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів акредитації, а саме: з Львівською національною музичною академією ім. М.В. Лисенка, Київським національним університетом культури і мистецтв, Рівненським гуманітарним університетом, Львівським державним університетом фізичної культури, Дрогобицьким педагогічним університетом, Навчально-науковим Інститутом мистецтв ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника".

Формування духовності студентів

Ми розглядаємо духовну культуру особистості як її інтегровану якість, що відображає розвиненість культур — моральної, інтелектуальної, економічної, політичної правової, художньо-естетичної, культури спілкування тощо. Мета навчального закладу — підготовка майбутньої генерації творчої інтелігенції, здатної до творення культурних цінностей та естетичних надбань. Особлива увага приділяється проблемам морального та духовного виховання студентської молоді. Духовна діяльність студента не розривна з творчою діяльністю. Виходячи з цього, визначена єдина методична тема навчального закладу: оволодіння ефективними педагогічними технологіями й формування системи діагностики творчих можливостей і розвитку особистості студентів і викладачів. Особлива увага приділяється розвитку обдарованих студентів створенню умов для розвитку їх здібностей. Готуються методичні рекомендації щодо роботи з обдарованою молоддю в умовах освітньо-виховного середовища нашого регіону. Виховання студента як інтелігентної особистості орієнтовано на розвиток високого рівня ерудиції;естетичної, художньої культури, системності і критичного мислення, прогресивних поглядів та переконань; високої культури спілкування і поведінки; здатності збереження кращих рис і традицій українського народу. Наші студенти мають можливість для всебічного розвитку свого творчого обдарування. У цьому напрямі працює редакційна колегія студентської газети “Студентський креативчик”, мистецький клуб “Через мистецьку палітру віків”, літературно-фольклорний вернісаж “Духовні витоки нашого народу”. Завданням духовного оновлення студентської молоді вважають:

залучення молоді до пізнання духовної спадщини українського народу;

ознайомлення студентів з світоглядно-релігійною проблематикою;

виховання студентів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, справедливості, совісті, людської гідності;

виховання почуттів толерантності та поваги до інших;

 

Форми та методи нашої роботи:

 

дискусії на теми моральних, культурних, етичних та естетичних аспектів життя;

зустрічі з цікавими людьми, представниками християнського духовенства, літераторами, філософами, художниками, режисерами, акторами, громадськими діячами;

вивчення національних традицій, обрядів, церковних свят, втілення їх в театралізовано-обрядові дійства;

ознайомлення з культурними традиціями християнства через духовну музику, іконопис, скульптури, архітектуру тощо.;

участь у благодійних заходах.