Бібліотека  заснована 20 серпня 1946.

 В 1947 році очолювала бібліотечний відділ випускниця училища – Пузирьова Г.А., яка працювала викладачем бібліотечних дисциплін впродовж 42-х років і була головою комісії бібліотечних дисциплін. Її помічниками у підготовці бібліотечних працівників були: Можаєва Т.М. , Чепенко Т.Я., Дємєнєва В.П., Михайлова В.А., Грайданс Ю.М., Бекало Г.П.,  Комова Л.О. 

В 80-90х роках склад викладачів бібліотечної комісії поповнився новими фахівцями. В цей період почали працювати: Глазунова  Т.В., Бутинець Т.М., Лісіна С.О., Лугова Л.А.

В 2000 році на бібліотечній комісії відкрито підготовку спеціалістів за напрямком “Діловодство”. Були запрошені до співпраці викладачі бібліотечних дисциплін та діловодства: Лавринів О.С., Созанський  А.П., Грицай О.А. Впродовж кількох десятиліть бібліотеку очолювала  Комова Л.О. На даний час штат складається  з трьох працівників: Качмар О.Л.- завідувач ( з 2013р.), Букрєєва В.Г., Підгайна М.О.

Бібліотека Львівського коледжу культури і мистецтв є обов’язковим структурним підрозділом коледжу та реорганізовувалась разом з ним.  В своїй роботі  керується  Конституцією України, Законами  України   “ Про освіту “ , “ Про бібліотечну справу “ , Статутом навчального закладу, Положенням про бібліотеку, та ін.

Діяльність бібліотеки здійснюється на основі бібліотечно-інформаційних ресурсів у відповідності з навчальним і виховним планами закладу.

Свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом, головне завдання яких виховання інформаційної культури студентів:  використовуючи свої творчі здібності і професійні можливості активно сприяти процесу навчання, допомагати молодому поколінню в їх прагненні  удосконалювати навички та вміння,  необхідні для продовження освіти протягом усього життя. Допомагає в освоєнні раціональних методів роботи  з книгою, самостійне знаходження та добір літератури за бібліографічними джерелами ( в тому числі електронними) і виконує свої основні функції: освітню, інформаційну, культурну. Бібліотека коледжу є центром, де збирається студентська молодь  для вирішення своїх навчальних та емоційних потреб. Тут відбуваються різноманітні заходи: виховні години, тематичні вечори, зустрічі з цікавими людьми, постійно діючі книжкові перегляди літератури, виставки, інсталяції, присвячені пам’ятним датам, видатним постатям.

Особливу увагу приділяється збору та збереженню інформації про діяльність навчального закладу та творчий доробок викладачів та студентів коледжу.

Сьогодні фонди бібліотеки налічують 30300 тисяч примірників, крім цього до послуг читачів 25 найменувань періодичних видань та великий довідково-бібліографічний апарат. Силами працівників, студентів та викладачів, фонди поповнюються  літературними новинками сучасних українських та зарубіжних авторів.

У складі бібліотеки є: абонемент, читальний зал для студентів, та три книгосховища.

Ми працюємо: Понеділок-п’ятниця з 8.30-18.00
Ел. пошта: bibl.ldukm@remove-this.gmail.com
Сторінка у Facebook: Okcana Leontivna : Biblioteka Lkkim
Качмар Оксана Леонтіївна
Завідувач бібліотеки
Букрєєва Вікторія Глібівна
Підгайна Марія Олександрівна