Циклова комісія інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Львівський коледж культури і мистецтв  >  Навчання  >   Циклові комісії   >  Циклова комісія інформаційної, бібліотечної та архівної справи
“Людина для якої книжка уже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою і спустошеною”

В. Сухомлинський

 

 

Підготовка бібліотечних працівників середньої кваліфікації у Львові має давні традиції. У 1939 році в будинку по вул. Нижанківського (де й зараз знаходиться коледж) функціонувала Бібліотечна бурса. На базі якої була створена бібліотечна школа (1940 р.). На час війни школа не функціонувала.

Розпочала свою роботу в 1945 році як технікум підготовки культосвітніх працівників. В 1947 році очолювала бібліотечний відділ випускниця нашого училища Пузирьова Галина Анатоліївна, яка працювала викладачем бібліотечних дисциплін протягом 42-х років і була головою комісії бібліотечних дисциплін. Її вірними помічниками у підготовці бібліотечних працівників області були:
 • Можаєва Тетяна Миколаївна;
 • Чипенко Тетяна Яківна;
 • Дємєнєва Віра Петрівна;
 • Михайлова Вікторія Адольфівна;
 • Грайданс Юхим Михайлович;
 • Бекало Галина Павлівна;
 • Комова Людмила Олександрівна.
В 80-90х роках склад викладачів бібліотечної комісії поповнився новими, талановитими фахівцями. В цей період почали працювати:
 • Глазунова Тетяна Василівна;
 • Бутинець Тетяна Михайлівна;
 • Лісіна Світлана Омелянівна;
 • Логова Лариса Анатолівна.
В 2000 році на бібліотечній комісії відкрито підготовку спеціалістів по спеціальності “Діловодство”. Були запрошені до співпраці викладачами бібліотечних дисциплін та діловодства:
 • Лавринів Олександра Степанівна;
 • Созанський Андрій Петрович;
 • Грицай Оксана Мирославівна;
 • Кіндрись Надія Степанівна;
 • Пославська Наталія Орестівна.
З 1998 року головою цикловою комісії бібліотечних дисциплін та діловодства є Бутинець Тетяна Михайлівна. На сьогодні до складу комісії входять:

Бутинець Тетяна Михайлівна — викладач вищої категорії, викладач-методист. Закінчила Харківський інститут культури у 1988 році.

Викладає такі дисципліни: “Бібліографічна діяльність в ДІС”, “Інформаційно-пошукові системи в ДІС”, “Основи діловодства”, “Діловий документ”, “Основи документознавства та інформайної діяльності”;

Лавринів Олександра Степанівна — викладач вищої категорії. Закінчила Київський інститу культури у ....

Викладає такі дисципліни: “Аналітико-синтетична обробка документів”, “Обслуговування в ДІС”, “Управління діяльністю в ДІС”, “Організаці потоків і масивів документів”, “Бібліотечне краєзнавсто”;

Созанський Андрій Петрович - викладач вищої категорії. Закінчив Психоко-педагогічне відділення Дослідницького при Національному університеті “Львівська політехніка” у 2007 році.

Викладає такі дисципліни: “Інформаційні системи і мережі і організація управління”, “Автоматизовані інформаційні та інтернет технології”, “Система управління базами даних”, “ Комп`ютерна графіка і основи комп`ютерних технологій”;

Пославська Наталія Орестівна — викладач-спеціаліст .... .

Викладає такі дисципліни: “Основи архівознавста”, “Методика та практика архівознавста”.

Незамінними помічниками у підготовці молодого покоління фахівців Інформаційної,бібліотечної та архівної справи є:

 • Качмар Оксана Леонідівна;
 • Букрєєва Вікторія Глібівна;
 • Підгайна Марія Олександрівна.

Комісія  “Інформаційної, бібліотечної та архівної справи” здійснює підготовки фахівців для роботи в різних типах і видах бібліотек, архівних установах, музеях, підрозділах у сфері культури, секретарями адміністративних органів, помічниками керівників, документознавцями, офіс-менеджерами, організаторами діловодства кадрових та ділових службах державних та комерційних організацій.

Студенти здобувають знання в галузі  інформаційної, бібліотечної та архівної справи; основ бібліотечно-інформаційного обслуговування; організація інформаційно-пошукових систем; основ документознавства аналітико-синтетичної обробки документів; основ обробки та аналізу інформації за допомогою текстових редакторів, електронних таблиць; основ алгоритмізації та програмування; основ діловодства та архівознавста.

Вдосконалення організації навчального процесу пов`язане з проведенням практичного навчання студентів на базах провідних інформаційних центрів Львівщини:
 • Львівської обласної бібліотеки для дітей;
 • Львівської обласної бібліотеки для юнацтва;
 • Львівської обласної наукової бібліотеки;
 • Центральної міської бібліотеки ім. Л. Українки;
 • Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка;
 • Центру творчості дітей та юнацтва Галичини;
 • Центральний державний історичний архів України м. Львова.
Бутинець Тетяна Михайлівна
Голова профкому, викладач вищої категорії, викладач-методист
Созанський Андрій Петрович
Викладач вищої категорії