Бібліотека заснована 20 серпня 1946 (реєстраційне свідоцтво № 69).

До 1973 р. керівником бібліотеки була Г.П. Бекало. Впродовж кількох десятиліть (1973-2013 р р.) бібліотеку коледжу очолювала Комова Л.О. – досвідчений філолог та педагог.  У різні роки працювали: Лідія Пріцко, Галина Слівчук, Зоряна Федина, Світлана Кулик, Людмила Пуляєва.
 

На даний час штат складається з трьох працівників:

  • Качмар Оксана Леонтіївна – завідувачка бібліотеки;
  • Букреєва Вікторія Глібівна – бібліотекарка;
  • Підгайна Марія Олександрівна – бібліотекарка.
Качмар О.Л. працює в коледжі з 1991 року. Після закінчення з відзнакою бібліотечного відділу Львівського державного училища культури працювала на посаді бібліотекаря – бібліографа (1991-2013 р р.). У 1992-1997 роках навчалась у Рівненському державному інституті культури за спеціальністю “Бібліотекознавство і бібліографія”. З вересня 2013 року – завідуюча бібліотеки коледжу. 
Букреєва В.Г. працює на посаді бібліотекаря з травня 1990 року, після здобуття 1984 р. спеціальності “Книгознавство”.
Підгайна М.О. працює на посаді бібліотекаря – бібліографа з вересня 2013 року. У 2011р. закінчила Львівське училище культури і мистецтв за спеціальністю “Бібліотечна справа”. В 2014 році – Українську Академію друкарства за спеціальністю “Видавнича справа та редагування”.  
Бібліотека коледжу є центром, де збирається студентська молодь для вирішення своїх навчальних та емоційних потреб. Тут відбуваються різноманітні заходи: виховні години, тематичні вечори, зустрічі з цікавими людьми, постійно діючі книжкові перегляди літератури, виставки, інсталяції, присвячені пам’ятним датам, видатним постатям. Зокрема, впродовж останніх років бібліотека долучалась до творчих зустрічей із львівськими літераторами: Людмилою Пуляєвою, Віктором Янкевичем, Сергієм Синюком, Григорієм Чопиком, Василем Стефаком, Ольгою Кіс та іншими. Була співорганізатором творчого вечора музиканта і перекладача Віктора Морозова. Читальний зал бібліотеки неодноразово перетворювався на творчу майстерню: у ньому проводяться різноманітні акції, конкурси, вікторини, майстер-класи.  Користується популярністю постійнодіюча виставка “День за днем”, яка знайомить читачів з ювілейними та знаменними датами.
Особлива увага приділяється збору та збереженню інформації про діяльність навчального закладу, включаючи творчий доробок викладачів і студентів коледжу.  Нині фонди бібліотеки налічують 29949 примірників: половина з яких – навчальна література. Крім цього, до послуг читачів 25 найменувань періодичних видань та великий довідково-бібліографічний апарат навчального закладу та творчий доробок викладачів та студентів коледжу.  Бібліотека у своєму складі має: абонемент, читальний зал та три книгосховища, одне з них – сховище музичної літератури.
Качмар Оксана Леонтіївна
Завідувачка бібліотеки
Букрєєва Вікторія Глібівна
Бібліотекарка
Підгайна Марія Олександрівна
Бібліотекарка