На допомогу викладачу

Науково-методичний центр ВФПО з метою впровадження педагогічних інновацій Центр створює

електронні засоби навчання, проводить конференції, семінари, тренінги, вебінари, конкурси,

підвищення кваліфікацій для керівників та педагогічних працівників закладів фахової

передвищої освіти, бере участь у міжнародних проєктах, видає періодичні видання: журнал «Фахова

передвища освіта» та інформаційний вісник «Освітня траєкторія». 

Сайт ВФПО: nmc-vfpo.com, nmcbook.com.ua