Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Львівський фаховий коледж культури і мистецтв  >  Навчання  >   Циклові комісії   >  Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін
Освіта, яку молодь здобуває в школі, має на меті виховати гармонійну особистість, а загальноосвітні дисципліни допомагають досягнути цієї мети. Гармонійність має бути у всьому – у знанні української мови та літератури, обізнаності в світовій літературі, вмінні спілкуватися іноземними мовами, набутті математичних знань, історичній спадщині та розумінні сьогодення, географічній грамотності, у розумінні процесів хімії, біології, фізики і астрономії та фізичному здоров‘ї.  Для простого та успішного засвоєння знань з обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки. Викладачі нашої комісії намагаються знайти підхід до кожного студента з перших днів їх навчання в коледжі, заохотити та навчити любові до свого предмета.  Неодноразово від студентів ми чуємо такі слова: “Ви заохочуєте любити ваш предмет”. Такі слова – найвища похвала для викладача за свою роботу зі студентською молоддю.
Одним з провідних завдань, над яким працює комісія з моменту заснування навчального закладу – формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста, майбутнього працівника культури і мистецтв з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічнорозвиненої особистості, свідомого громадянина України.
Викладачі комісії в своїй роботі впроваджують інтерактивні методи та новітні технології навчання, які формують у студентів інноваційність, мобільність, творчість, комунікабельність, ініціативність, креативне мислення. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента. Значну увагу викладачі приділяють власному
вдосконаленню, формуванню педагогічної майстерності, систематично працюють з фаховою літературою, відвідують тренінги та конференції, обмінюються досвідом на засіданнях циклової комісії.
Щорічно студенти Львівського коледжу культури і мистецтв під керівництвом викладачів комісії беруть участь у всіх обласних олімпіадах, конференціях, конкурсах та змаганнях, які проводить Рада директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області. Серед яких: олімпіади з історії України, інформатики, світової літератури; конференції з математики, хімії, біології та екології; творчий конкурс з іноземних мов, Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика та Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка; змагання з різних видів спорту.
Головами комісії в попередні роки були: Л. Осадчук, В. Качмар, Н. Лазурко. З вересня 2013 року комісію очолює Ольга Миколаївна Боднар – викладач історії та суспільних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист, кандидат історичних наук.  До формування особистості студентів багато зусиль, енергії, педагогічної майстерності у свій час приклали викладачі: Т. Благодарова, М. Владика, В. Єлізаров, Т. Ільєнко, І. Короткова, І. Нівін, Д. Озерська, О. Павлович, Д. Романишин, П. Синиця, В. Фоменко, А. Харабадот, Г. Тютюнник, П. Демиденко, Д. Допкін, Д. Озерська, Л. Сенчук, В. Качмар, Л. Осадчук, З. Грицак, О. Левінський.  На даний час в комісії працює 13 викладачів – основні працівники та 7 викладачів-сумісників, які забезпечують викладання загальноосвітніх та суспільно-економічних дисциплін, більшість з яких спрямовані на отримання випускниками атестату про повну загальну середню освіту.

Викладачі комісії:

 • Боднар Ольга Миколаївна – викладач історії та суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат історичних наук, голова комісії;
 • Андрусик Наталя Василівна – викладач української літератури, іноземної (англійської) мови, спеціаліст ІІ категорії;
 • Грицай Роман Романович – викладач фізичного виховання та Захисту Вітчизни, спеціаліст вищої категорії;
 • Грицишин Андрій Ігорович – викладач історії, правознавства та народознавства, спеціаліст ІІ категорії;
 • Забанжало Ірина Романівна – викладач української мови та літератури, української мови за професійним спрямуванням та стилістики ділової мови, спеціаліст вищої категорії;
 • Заплотинська Катерина Іванівна – викладач зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії;
 • Кисіль Юрій Ярославович – викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, заступник директора з фізичного виховання;
 • Козіна Анна Володимирівна – викладач психології та педагогіки, спеціаліст;
 • Лазурко Надія Григорівна – викладач математики, спеціаліст вищої категорії;
 • Пришляківська Леся Михайлівна – викладач іноземної (англійської) мови, спеціаліст вищої категорії;
 • Рибина Аліна Вадимівна – викладач іноземної (англійської) мови, спеціаліст;
 • Хутняк Христина Миколаївна – викладач географії, охорони праці та безпеки життєдіяльності, спеціаліст вищої категорії;
 • Шидловська Ірина Ярославівна – викладач біології та екології, хімії, медико-санітарної підготовки, спеціаліст вищої категорії.

Викладачі-сумісники:

 • Бовгира Олег Вікторович –викладач фізики, спеціаліст вищої категорії, кандидат фізико-математичних наук;
 • Макарчук Олена Геннадіївна – викладач історії та народознавства, спеціаліст вищої категорії, кандидат історичних наук;
 • Михайліченко Наталія Євгенівна – викладач фахової літератури, спеціаліст вищої категорії, кандидат філологічних наук;
 • Нагурська Надія Романівна – викладач професійної етики та психології ділового спілкування, спеціаліст ІІ категорії;
 • Незабитовська Світлана Вікторівна – викладач педагогіки та психології, спеціаліст І категорії;
 • Пехник Андрій Володимирович – викладач основ економічної теорії та економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук;
 • Смеречинський Святослав Всеволодович – викладач астрономії та фізики, спеціаліст вищої категорії, кандидат фізико-математичних наук.
Боднар Ольга Миколаївна
Голова комісії, кандидат історичних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист
Андрусик Наталя Василівна
Викладач української літератури, спеціаліст ІІ категорії
Лазурко Надія Григорівна
Викладач математики, спеціаліст вищої категорії
Хутняк Христина Миколаївна
Викладач географії, охорони праці та безпеки життєдіяльності, спеціаліст вищої категорії
Пришляківська Леся Михайлівна
Викладач іноземної, спеціаліст вищої категорії
Забанжало Ірина Романівна
Викладач, української мови за професійним спрямуванням та стилістики ділової мови, спеціаліст вищої категорі