Три принципи роботи психологічної служби

Львівський фаховий коледж культури і мистецтв  >  Навчання  >   Психологічна служба   >  Три принципи роботи психологічної служби
  1. Повага:

Найперший ключових принципів психологічної служби – це повага до особи кожного, хто звернувся. Психолог виявляє увагу та підтримку до всіх аспектів ідентичності та життєвого досвіду людини, незалежно від статусу, релігії, етнічної приналежності чи інших характеристик. Повага передбачає також нерозголошення імені відвідувача психологічного кабінету, що дозволяє йому відчувати себе захищеним під час спілкування з психологом.

  1. Анонімність:

Ще одним важливим принципом є забезпечення анонімності. Студенти, педагоги та батьки, що звернулися, повинні мати впевненість, що їхні особисті дані та інформація залишаються конфіденційними. Це створює довіру між психологом і тим, хто звертається, дозволяє йому відкрити свої емоції та думки без страху перед можливим розголосом чи осудом. Анонімність є запорукою для ефективної взаємодії та досягнення позитивних результатів психологічного консультування.

  1. Небайдужість:

Останнім та не менш важливим принципом є небайдужість до проблем та потреб кожного, хто звертається. Психолог співчуває емоціям та досвіду, але залишається об'єктивним і неупередженим фахівцем. Небайдужість створює сприятливий клімат для розвитку взаєморозуміння, сприяє розкриттю проблем та формуванню рішень, спрямованих на поліпшення психічного стану тих, хто потребує допомоги.