Львівський фаховий коледж культури і мистецтв є державним навчальним закладом фахової передвищої освіти. Мова освітнього процесу - українська. 

Наш коледж готує спеціалістів за напрямом 02 "Культура і мистецтво" та спеціальностями: 

 

 

Всі спеціальності ліцензовано і акредитовано Міністерством освіти і науки України. Станом на 2024 рік в коледжі навчаються студенти денної форми навчання та студенти заочної форми навчання. Наші студенти мають можливість для всебічного розвитку свого творчого обдарування. У цьому напрямі працює редакційна колегія студентської газети “Студентський креативчик”, мистецький клуб “Через мистецьку палітру віків”, літературно-фольклорний вернісаж “Духовні витоки нашого народу”.

Колектив коледжу співпрацює з вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів акредитації, а саме: Київським національним університетом культури і мистецтв, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Рівненським гуманітарним університетом, Львівським інститутом фізичної культури, Дрогобицьким педагогічним університетом, Івано-Франківським інститутом мистецтв та іншими.

Форми та методи нашої роботи

  • дискусії на теми моральних, культурних, етичних та естетичних аспектів життя;
  • зустрічі з цікавими людьми, літераторами, філософами, художниками, режисерами, акторами, представниками релігії, громадськими діячами;
  • вивчення національних традицій, обрядів, церковних свят, втілення їх в театралізовано-обрядові дійства;
  • ознайомлення з культурними традиціями християнства через духовну музику, іконопис, скульптури, архітектуру тощо;
  • участь у благодійних заходах та акціях милосердя;
  • пізнання Святого письма та Біблійних заповідей на уроках духовності.

Історія закладу

В грудні 1939 року в закладі було створено бібліотечну школу, яка функціонувала як курси. Війна перервала навчання. У вересні 1944 року на базі політосвітньої та бібліотечної школи створено Львівський технікум політосвіти.
Першим директором була Марія Іванівна Білоус, пізніше навчальний заклад очолювали: Михайло Іванович Ковальов, Семен Йосипович Глоба, Давид Макарович Петренко, Федір Іванович Бровко, Володимир Дмитрович Омельченко, Євген Олексійович Кухаркін, Олексій Андрійович Волинець, Грицишин Наталя Степанівна, Лавринів Григорій Петрович. На даний час коледж очолює директорка Рибина Зоряна Юріївна.
Згодом навчальний заклад неодноразово змінював свою назву: “Львівський культосвітній технікум” (1948 – 1966 рр.), “Львівське культурно-освітнє училище” (1967 – 1991рр.), “Львівське училище культури” (1991 – 1997рр.), «Львівське державне училище культури і мистецтв» (1997 – 2016 рр.), “Львівський коледж культури і мистецтв”(2016-2020рр.), з 2020 року Львівський фаховий коледж культури і мистецтв. 22 липня 1997 року розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації №724 за погодженням з Міністерством культури і мистецтв України навчальний заклад реорганізовано у Львівське державне училище культури і мистецтв.
До 1969 року в училищі навчання здійснювалось за двома спеціальностями “Бібліотечна справа” та “Клубна робота”, випускники отримували кваліфікацію “бібліотекар масових бібліотек” та “організатор – методист клубної роботи”. З 1960 року в училищі на спеціальності “Клубна справа” запроваджуються спеціалізації “хоровий спів”, “народні інструменти”, “духові інструменти”, “режисура”, “хореографія”. З 1964 року випускникам училища встановлюють кваліфікації “організатор-методист культурно-освітньої роботи”, “керівник самодіяльного хорового колективу”, “керівник самодіяльного оркестру народних інструментів”, “керівник самодіяльного оркестру духових інструментів”, “керівник самодіяльного театрального колективу”, “керівник хореографічного колективу”.

Формування духовності студентів

Ми розглядаємо духовну культуру особистості як її інтегровану якість, що відображає розвиненість культур — моральної, інтелектуальної, економічної, політичної правової, художньо-естетичної, культури спілкування тощо. Мета навчального закладу — підготовка майбутньої генерації творчої інтелігенції, здатної до творення культурних цінностей та естетичних надбань. Особлива увага приділяється проблемам морального та духовного виховання студентської молоді. Духовна діяльність студента не розривна з творчою діяльністю. Виходячи з цього, визначена єдина методична тема навчального закладу: оволодіння ефективними педагогічними технологіями й формування системи діагностики творчих можливостей і розвитку особистості студентів і викладачів. Особлива увага приділяється розвитку обдарованих студентів створенню умов для розвитку їх здібностей. Готуються методичні рекомендації щодо роботи з обдарованою молоддю в умовах освітньо-виховного середовища нашого регіону. Виховання студента як інтелігентної особистості орієнтовано на розвиток високого рівня ерудиції;естетичної, художньої культури, системності і критичного мислення, прогресивних поглядів та переконань; високої культури спілкування і поведінки; здатності збереження кращих рис і традицій українського народу. Наші студенти мають можливість для всебічного розвитку свого творчого обдарування. У цьому напрямі працює редакційна колегія студентської газети “Студентський креативчик”, мистецький клуб “Через мистецьку палітру віків”, літературно-фольклорний вернісаж “Духовні витоки нашого народу”. Завданням духовного оновлення студентської молоді вважають:
  • залучення молоді до пізнання духовної спадщини українського народу;
  • ознайомлення студентів з світоглядно-релігійною проблематикою;
  • виховання студентів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, справедливості, совісті, людської гідності;
  • почуття толерантності та поваги до інших.