Львівський фаховий коледж культури і мистецтв є державним навчальним закладом фахової передвищої освіти, належить до комунальної власності, підпорядкований департаменту з питань культури, національностей та релігій  Львівської обласної державної адміністрації, функціонує в системі Міністерства культури та інформаційної політики України. Мовою освітнього процесу в коледжі є державна мова - українська. 
 
В грудні 1939 року в м.Львові було створено школу політосвіти та бібліотечну школу, які функціонували як курси. Війна перервала навчання.

У вересні 1944 року на базі школи політосвіти та бібліотечної школи створено Львівський технікум політосвіти згідно наказу № 1248 Народного комісаріату освіти України. Першим директором навчального закладу була Марія Іванівна Білоус, пізніше навчальний заклад очолювали: Михайло Іванович Ковальов, Семен Йосипович Глоба, Давид Макарович Петренко, Федір Іванович Бровко, Володимир Дмитрович Омельченко, Євген Олексійович Кухаркін, Олексій Андрійович Волинець, Грицишин Наталя Степанівна.

Протягом функціонування навчальний заклад неодноразово змінював свою назву: “Львівський технікум політосвіти” (1945-1948 рр.), “Львівський культосвітній технікум” (1948 – 1966 рр.), “Львівське культурно-освітнє училище” (1967 – 1991рр.), “Львівське училище культури” (1991 – 1997рр.) , з 2015 року “Львівське коледж культури і мистецтв”

22 липня 1997 року розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації №724 за погодженням з Міністерством культури і мистецтв України навчальний заклад реорганізовано у Львівське державне училище культури і мистецтв.

До 1969 року в училищі навчання здійснювалось за двома спеціальностями “Бібліотечна справа” та “Клубна робота”, випускники отримували кваліфікацію “бібліотекар масових бібліотек” та “організатор – методист клубної роботи”.

З 1960 року в училищі на спеціальності “Клубна справа” запроваджуються спеціалізації “хоровий спів”, “народні інструменти”, “духові інструменти”, “режисура”, “хореографія”.

З 1964 року випускникам училища встановлюють кваліфікації “організатор-методист культурноосвітньої роботи”, “керівник самодіяльного хорового колективу”, “керівник самодіяльного оркестру народних інструментів”, “керівник самодіяльного оркестру духових інструментів”, “керівник самодіяльного театрального колективу”, “керівник хореографічного колективу”.

“Львівський коледж культури і мистецтв” здійснює підготовку спеціалістів за напрямом 02 “Культура і Мистецтво” за спеціальностями:
 • 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” (спеціалізації “Організація народної пісенної творчості”, “Організація народної інструментальної творчості” (народні і духові інструменти), “Видовищно-театралізовані заходи”)
 • 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”
 • 024 “Хореографія” (спеціалізації “Народна хореографія”, “Сучасна хореографія”).
Всі спеціальності ліцензовано і акредитовано за І-II рівнем акредитації Міністерством освіти і науки України. Станом на 2018 рік в коледжі навчаються студенти денної форми навчання та  студенти заочної форми навчання.

Колектив коледжу співпрацює з вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів акредитації, а саме: Київським національним університетом культури і мистецтв, Львівським національним університетом  імені Івана Франка, Рівненським гуманітарним університетом, Львівським інститутом фізичної культури, Дрогобицьким педагогічним університетом, Івано-Франківським інститутом мистецтв та іншими.

Формування духовності студентів

Ми розглядаємо духовну культуру особистості як її інтегровану якість, що відображає розвиненість культур — моральної, інтелектуальної, економічної, політичної правової, художньо-естетичної, культури спілкування тощо. Мета навчального закладу — підготовка майбутньої генерації творчої інтелігенції, здатної до творення культурних цінностей та естетичних надбань. Особлива увага приділяється проблемам морального та духовного виховання студентської молоді. Духовна діяльність студента не розривна з творчою діяльністю. Виходячи з цього, визначена єдина методична тема навчального закладу: оволодіння ефективними педагогічними технологіями й формування системи діагностики творчих можливостей і розвитку особистості студентів і викладачів. Особлива увага приділяється розвитку обдарованих студентів створенню умов для розвитку їх здібностей. Готуються методичні рекомендації щодо роботи з обдарованою молоддю в умовах освітньо-виховного середовища нашого регіону. Виховання студента як інтелігентної особистості орієнтовано на розвиток високого рівня ерудиції;естетичної, художньої культури, системності і критичного мислення, прогресивних поглядів та переконань; високої культури спілкування і поведінки; здатності збереження кращих рис і традицій українського народу. Наші студенти мають можливість для всебічного розвитку свого творчого обдарування. У цьому напрямі працює редакційна колегія студентської газети “Студентський креативчик”, мистецький клуб “Через мистецьку палітру віків”, літературно-фольклорний вернісаж “Духовні витоки нашого народу”. Завданням духовного оновлення студентської молоді вважають:
 • залучення молоді до пізнання духовної спадщини українського народу;
 • ознайомлення студентів з світоглядно-релігійною проблематикою;
 • виховання студентів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, справедливості, совісті, людської гідності;
 • виховання почуттів толерантності та поваги до інших;

Форми та методи нашої роботи

 • дискусії на теми моральних, культурних, етичних та естетичних аспектів життя;
 • зустрічі з цікавими людьми, представниками християнського духовенства, літераторами, філософами, художниками, режисерами, акторами, громадськими діячами;
 • пізнання Святого письма та Біблійних заповідей на уроках духовності;
 • вивчення національних традицій, обрядів, церковних свят, втілення їх в театралізовано-обрядові дійства;
 • ознайомлення з культурними традиціями християнства через духовну музику, іконопис, скульптури, архітектуру тощо.;
 • участь у благодійних заходах та акціях милосердя.