Менеджмент соціокультурної діяльності

Львівський фаховий коледж культури і мистецтв  >  Навчання  >   Спеціальності   >  Менеджмент соціокультурної діяльності
Голова ЦК: Рибина Зоряна Юріївна, викладач менеджменту СКД
e-mail: zoryana.rybina@gmail.com
тел.: +380507386273

Освітньо-професійна програма «Менеджмент соціокультурної діяльності» передбачає оволодіння знаннями з управління організаціями та колективами у галузі культи і мистецтв.
Менеджер соціокультурної діяльності – це професіонал нового типу, який має фахові компетентності з розробки проєктів, управління творчим бізнесом, креативними індустріями, людськими ресурсами, пошуку партнерів у реалізації стартапів. Майбутній фахівець отримає навички публічних виступів та комунікацій, розвиває лідерські якості та творчі здібності.

Працевлаштування випускника даної спеціальності:

  • Керівник підрозділів у сфері культури (директор, художній керівник закладу культури);
  • Івент-менеджер;
  • Фахівець маркетингу та PR-агенцій;
  • Проєктний менеджер;
  • Керівник творчого колективу (за жанрами мистецтв).
Під час навчання студенти здобувають базові знання з: менеджменту та маркетингу СКД, проєктування, технологій комп’ютерних комунікацій, української ділової та іноземної мов, івент-технологій, основ авторського права, економіки, історії мистецтв, культурології, дозвіллєзнавства, режисури масових заходів, ораторського мистецтва. За вибором студент може оволодіти: вокалом, хореографією, музичними інструментами тощо.