Циклова комісія менеджменту соціокультурної діяльності

Львівський фаховий коледж культури і мистецтв  >  Навчання  >   Циклові комісії   >  Циклова комісія Менеджменту соціокультурної діяльності
Свій початок  циклова комісія бере з 1949 р. під назвою “політико-виховної та культурно-освітньої роботи”, а вже з 1954 року – реорганізована в “комісію культурно-освітньої роботи”. Головою комісії був призначений на той час викладач культурно-освітньої роботи Михальчук М.Б. У складі комісії працювали викладачі: Петренко Д.М. - директор технікуму – викладач КОР, Виноградов І.О. – викладач технічних засобів, Обухівський В.П. – викладач засобів наочної агітації, Кучерева Т.Г. – викладач основ сільського господарства та ін.

В зв’язку із змінами освітніх програм, спеціальностей, змінювалась і назва комісії:

 • циклова комісія клубних дисциплін, культури та народознавства;
 • циклова комісія культурно-просвітницьких дисциплін та культурно-дозвіллєвої діяльності;
 • циклова комісія культурно-просвітницьких дисциплін;
 • циклова комісія менеджменту соціокультурної діяльності.

За час існування навчального закладу комісію очолювали:

 • Кучерева Т.Г.
 • Пузирьова Г.А.
 • Михальчук М.Б.
 • Тимофеєва Р.В.
 • Труш Є.Ф.
 • Ільків М.І.
 • Каверіна Є.А.
 • Гвоздкова Г.Я.
 • Рибина З.Ю.

В різні часи на комісії працювали:

 • Арсенюк В.М.
 • Береза Р.П.
 • Гурська Т.К.
 • Гурняк О.М.
 • Данилюк С.О.
 • Джанда М.В.
 • Іванцова Є.А.
 • Ільків М.І.
 • Каверіна Є.А.
 • Куркевич К.В.
 • Лавринів Г.П.
 • Лоштин А.С.
 • Нестерова Н.М.
 • Остроушко А.В.
 • Подоляк Р.І.
 • Стрижик С.В.
 • Федьків М.В.

Сьогодні у складі комісії працюють сім висококваліфікованих викладачів:

 • Рибина З.Ю. – заступник директора з навчальної роботи, голова ЦК – викладач вищої категорії, методист;
 • Гвоздкова Г.Я. – викладач вищої категорії, методист;
 • Глазунова Т.В. – викладач вищої категорії , методист;
 • Грицишин Н.С. – кандидат історичних наук, викладач вищої категорїї, методист;
 • Громик Н.І. – викладач І категорії;
 • Гуняк А.В. – викладач;
 • Каверіна Є.А. – завідувач з виробничої практики, викладач вищої категорії.
Комісія «Менеджменту соціокультурної діяльності» є провідною цикловою комісією у ЛККіМ, готує фахівців – менеджерів соціокультурної діяльності для закладів культури, мистецьких та освітніх шкіл, впроваджує нові форми та методи, що сприяє розвитку знань та закріплення практичних навичок у підготовці конкурентноспроможного фахівця з організації дозвілля, менеджменту та маркетингу у сфері культури. Теоретичні знання з менеджменту соціокультурної діяльності студенти закріплюють на заняттях з навчальної практики, організовуючи та проводячи різноманітні дозвіллєві заходи для різних вікових категорій, розкриваючи свої здібності у ролі сценаристів, режисерів-постановників, ведучих та виконавців.
У 2016 навчальному році вперше здійснено набір на спеціальність “Менеджмент соціокультурної діяльності”. Запроваджено нові освітні програми, навчальні плани, відповідно до яких студенти вивчають такі дисципліни:
 • Менеджмент соціокультурної діяльності;
 • Практикум з менеджменту соціокультурної діяль-ності;
 • Івент технології;
 • Дозвіллєзнавство;
 • Мистецтво ведучого та конферансу;
 • Проектування у соціокультурній діяльності.
Це дасть можливість підготувати високопрофесійного фахівця, що володітиме як теоретичними, так і практичними вміннями.
Викладачі циклової комісії “Менеджмент соціокультурної діяльності” в навчальному процесі активно використовують анкетування, тестування, створення сценарних планів та програм, захист курсових робіт, засідання “круглих столів”, ток-шоу, майстер-класи, зустрічі з цікавими людьми, проведення творчих вечорів.
Сьогодні на комісії працюють творчі, професійні, талановиті, креативні викладачі, які постійно цікавляться процесами у сфері культури та освіти.
Рибина Зоряна Юріївна
Заступник директора з навчальної роботи
Гвоздкова Галина Ярославівна
Викладач вищої категорії, методист
Глазунова Тетяна Василівна
Викладач вищої категорії, методист
Грицишин Наталя Степанівна
Кандидат історичних наук, викладач вищої категорїї, методист
Громик Наталія Іванівна
Викладач І категорії