Голова циклової комісіїКопильчак Олег Петрович
e-mail: o.kopylchak@gmail.com
тел: +38067 909 35 75

При цикловій комісії створений ансамбль народного танцю «Діброва» який є творчою лабораторією коледжу, де кожний студент має можливість вдосконалювати свої практичні навички, а також приймати участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах і фестивалях.

  Ступінь освіти
Освітньо-професійна програма: «Народна хореографія»

Освітньо-професійна програма: «Класична хореографія»
Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр з хореографії
Кваліфікація: артист хореографічного ансамблю, керівник аматорського хореографічного колективу.  викладач хореографічних дисциплін мистецької школи.
Термін навчання: на основі базової загальної середньої освіти - 3р. 10 м.
на основі  повної  загальної середньої освіти - 2р. 10 м.
Мова викладання: українська

Фаховий молодший бакалавр з хореографії має можливість працевлаштування в закладах, установах, організаціях у галузях культури, мистецтва, освіти, спорту, розваг та відпочинку, а також займатися індивідуальною мистецькою та/або незалежною професійною діяльністю.

Освітньо-професійна програма «Народна хореографія» формує у студентів здатність виконання танцювального репертуару в професійних ансамблях народного танцю, танцювальних груп народних хорів, балетних труп музично-драматичних театрів та інших професійних танцювальних колективів. Передбачає здобуття теоретичних та практичних знань, пов’язаних з вирішенням типових спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері хореографічного мистецтва в контексті організаційно-творчої, викладацької (на рівні початкової мистецької освіти) діяльності, вирішення творчих питань та подальшого навчання.

Освітньо-професійна програма «Класична хореографія» формує у студентів здатність виконання танцювального репертуару в театрах опери та балету, балетних труп музично-драматичних театрів та інших професійних танцювальних колективів; передбачає комплекс знань та навичок по проведенню занять з фахових дисциплін, розробки методики проведення роботи з конкретним танцювальним колективом, його організації, виховання, планування роботи; організації та проведення репетиційної та концертної діяльності, вирішення творчих питань.

 

Під час навчання студенти здобувають практичні базові знання з: «Класичного танцю», «Українського танцю», «Народно-сценічного танцю», «Характерного танцю», «Сучасного танцю», «Бального танцю», «Історико-побутового танцю», «Дуетного танцю», «Аеробіки». Також теоретичні знання з: «Історії костюму», «Історії хореографічного мистецтва», «Історії театру», «Методики викладання хореографії», «Методики роботи з хореографічним колективом», «Педагогіки», «Психології», «Народознавства», «Культорології», «Менеджменту соціокультурної сфери», «Української ділової та іноземної мов».
За вибором студент може оволодіти: «Зразками української хореографії», «Модерн танцем», «Соціально-побутовим танцем».