Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Львівський фаховий коледж культури і мистецтв  >  Навчання  >   Спеціальності   >  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Голова ЦК: Бутинець Тетяна Михайлівна – викладач основ документознавства і діловодства.
Е-mail: Odri2007@remove-this.ukr.net
Тел.: +380968374846
 
Ступінь освіти
Освітньо-професійна програма: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітнь-професійний ступінь: «Фаховий молодший бакалавр»
Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Форма навчання: денна та заочна
Термін навчання: 2 роки 10 місяців
Мова викладання: українська


Інформаційна, бібліотечна та архівна справа – це гуманітарний напрям підготовки. Головний акцент робиться на управлінні інформацією, методах аналізу та оцінки документальних потоків, створенні та використанні інформаційних потоків тощо.
Наші потенційні студенти повинні любити працювати зі словом, проявляти інтерес до інформатики. Володіти розвиненими комунікаційними здібностями, логічним мисленням та творчою уявою.

Випускники спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» можуть працювати:

 • Фахівцями з інформаційно-документного забезпечення управління;
 • Спеціалістами кадрової служби;
 • Фахівцями з бібліотечної справи;
 • Фахівцями з архівної та музейної справи;
 • HR-менеджерами (управління людськими ресурсами в організації);
 • Фахівцями з роботи із засобами масової інформації;
 • Секретарями-референтами;
 • Координаторами ділових презентацій та проєктів у державних та бізнесових організаціях;
 • Фахівцями з інформаційних технологій

Місцем праці наших випускників є:

 • Державні і недержавні організації: відділи кадрів, органи державного та місцевого самоврядування;
 • Рекламно-інформаційні агенції;
 • Бібліотеки, Архіви, Музеї;
 • Інформаційно-аналітичні служби;
 • Центри науково-технічної інформації;
 • Організації електронного постачання документів;
 • Засоби масової інформації.

Під час навчання студенти набувають таких спеціальних компетентностей з:

 • Організації інформаційного простору;
 • Упорядкування, класифікації, ефективного використання інформації;
 • Роботи з автоматизованими інформаційними та інтернет-технологіями;
 • Організації інформаційних масивів;
 • Основ документознавства та діловодства;
 • Бібліотечно-бібліографічної діяльності;
 • Основ комп’ютерних технологій.